Inschrijfformulier Amsterdam

Vul het inschrijfformulier in, daarna wordt u doorgestuurd naar de betaling. Na betaling is alles compleet en zien we elkaar bij de skateboardles! 

Gegevens deelnemer
*
Geboortedatum *
Geboortedatum
Skate ervaring *
Lespakket *
Gegevens ouder
Hoe heeft u ons gevonden? *
Vallen en opstaan is onlosmakelijk verbonden met skateboarden, daarom is deelname aan de skateboardles altijd op eigen risico. Skate Days gaat ervan uit dat alle deelnemers een aansprakelijkheidsverzekering en ziektekostenverzekering hebben. Iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en daarmee samenhangende gevolgschade is beperkt tot het bedrag dat ter zake door onze aansprakelijkheidsverzekeraar zal worden uitgekeerd. Skate Days zorgt voor adequate begeleiding en zal er voor zorgen dat deelnemers aan de skateboardles binnen hun capaciteiten blijven. Indien restitutie plaatsvindt wegens het niet doorgaan van een les ontvangt u € 12 per les. *